Business

Har du brug for at lukke dit firma

Processen med at lukke virksomhed kan hurtigt komme til at virke uoverskuelig, men det behøver det ikke at være. Der er flere forskellige måder at lukke dit firma på, og i denne artikel kan du blive vejledt til, hvordan du hurtigt og nemt får igangsat nedlukningsprocessen. 

De forskellige måder at lukke dit firma

Der findes overordnet set tre måder at lukke dit firma på, henholdsvis ved  betalingserklæring, likvidation eller tvangsopløsning. Mens betalingserklæring og likvidation er karakteriseret ved at foregå frivilligt, er tvangsopløsning en påtvunget lukning af din virksomhed. 

Lukning ved betalingserklæring er den mest enkle måde at lukke virksomheder på. Dette kan foregå online via Legal Desk.

Hvem kan gøre brug af en betalingserklæring?

En betalingserklæring er et juridisk dokument, hvori firmaets ejere tilkendegiver over for Erhvervsstyrelsen, at al forfalden og uforfalden gæld er betalt, samt at de ønsker at lukke firmaet. Det vil sige, at betalingserklæringen alene kan benyttes, hvis virksomheden ikke har gæld til kreditorer eller gæld til det offentlige såsom ubetalte skatter og afgifter. Hertil er det vigtigt at nævne, at hvis der er flere ejere, skal alle ejere være enige om at lukke firmaet ved betalingserklæring. 

For at benytte betalingserklæring er det desuden et krav, at virksomheden er et såkaldt kapitalselskab, hvilket vil sige, at der enten er tale om et aktieselskab (A/S) eller et anpartselskab (ApS). 

Ejere hæfter personligt

En af grundene til at det er så afgørende at sikre sig, at der ikke er gæld i virksomheden, når man benytter betalingserklæring, er, at ejerne hæfter personligt for gæld, der eventuelt skulle dukke op efter nedlukningen. Når virksomheden er et kapitalselskab, hæfter ejerne ellers ikke personligt, men når man vælger betalingserklæring som metode til at lukke ens firma, så ændrer dette sig. 

Luk firma online via Legal Desk

Legal Desk tilbyder at gøre det nemt for dig at lukke dit firma. Vi står for at afmelde alle de pligter, du er underlagt, indberette til SKAT, indhente skattekvittance og sikre, at lukningen bliver registreret hos Erhvervsstyrelsen.

Luk firma ved at udfylde en online formular, hvorefter du modtager et dokument, som du skal underskrive digtial med enten NemID eller MitID. Efter at Legal Desk har afmeldt pligter og indhentet skattekvittance fra SKAT, skal du underskrive betalingserklæringen digitalt, således at Legal Desk kan registrere nedlukningen af dit firma hos myndighederne. Når nedlukning er endeligt trådt i kraft, vil du modtage en bekræftelse herpå.